Allt om personlig assistans

Personligassistans är till för dig med svårigheter som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan.Vad är personlig assistans? - Välkommen till Calluna Assistans
Om du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så kan du ha möjlighet att få ta del av personlig assistans. Det finns många behov att ta hänsyn till och för att få ta del av assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan laga måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
I det första steget, så behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig dagligen. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i assistansbidrag och ersättning.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som ligger på ett par månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till ersättning. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har kostat innan dittsvar om godkändersättning assistansblogg.se.
När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Du kan på egen hand bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du istället väljer kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med ersättningen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din personliga assistans. Om du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det mer generella valet är efterskott och det är då att du väljer att avsäga dig ansvar och har accepteratatt ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med vårdpersonal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av assistansersättning behöver du ha gjort en ansökan om personligassistans innan du fyller 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är folkbokförd.

 

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*